Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 93

Dǒ nú Kplé Mǐtɔn Lɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Dǒ nú Kplé Mǐtɔn Lɛ
XLƐ́

(Eblée lɛ 10:24, 25)

 1. 1. Dǒ nú mǐ ɖò kplé ɔ hwenu,

  Tɔ́ Jehovah mǐ byɔ we.

  Kplé lɛ sù nukún mǐtɔn mɛ;

  Sɛ́ gbigbɔ mímɛ́ dó mǐ.

 2. 2. Jla sinsɛn-biblo mǐtɔn ɖó;

  Kplɔ́n Xó towe mǐ ganji.

  Kɛnklɛn kplɔ́n mǐ kúnnuɖiɖe;

  Wanyi mǐtɔn ni jɛji.

 3. 3. Tɔ́, dǒ nú kplé mǐtɔn lɛ bǐ;

  Blǒ bonu mǐ ni nɔ bǔ.

  Xó kpo walɔ mǐtɔn lɛ kpo

  Ni kpa we Tɔ́ Jehovah.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 22:23; 34:4; Eza. 50:4.)