Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 88

D’alɔ Mì nú Má Tuùn Ali Towe Lɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
D’alɔ Mì nú Má Tuùn Ali Towe Lɛ
XLƐ́

(Ðɛhan 25:4)

 1. 1. Jehovah Mawu, mǐ kplé ɖò nukɔn t’we,

  Bo na dó xlɛ́ ɖɔ mǐ sɔ ylɔ̌ t’we.

  Xó t’we nyí zogbɛ́n, bo nɔ xlɛ́ ali mǐ,

  Bo nyí jɔtɛn nùkplɔnmɛ t’we tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Kplɔ́n mì bonu má tuùn ali t’we lɛ;

  Blǒ bonu tó ce ni sè xó t’we lɛ.

  D’alɔ mì nú má gbɔn nugbǒ ’li jí,

  Bonu sɛ́n t’we na nɔ víví nú mì.

 2. 2. Mawu nùnywɛ t’we yì jǐ bɔ é vɛ́ jlɛ́;

  Gbeta towe lɛ ɖó jiɖiɖe.

  Nùjiwǔ ɖò kpɔ́ ɖò Xó t’we Biblu mɛ;

  Xó nugbǒ t’we lɛ ɖò te tɛgbɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Kplɔ́n mì bonu má tuùn ali t’we lɛ;

  Blǒ bonu tó ce ni sè xó t’we lɛ.

  D’alɔ mì nú má gbɔn nugbǒ ’li jí,

  Bonu sɛ́n t’we na nɔ víví nú mì.