Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 84

Sinsɛnzɔ́ Wiwa Ðò Fí E Hudo Sukpɔ́ Ðè É

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Sinsɛnzɔ́ Wiwa Ðò Fí E Hudo Sukpɔ́ Ðè É
XLƐ́

(Matie 9:37, 38)

 1. 1. Jehovah tuùn nǔ e na zɔ́n,

  Bɔ mǐ na ɖ’awǎjijɛ é.

  Bo hun ali gègě nú mǐ,

  Ðò sinsɛnzɔ́ mímɛ́ tɔn mɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Wanyi nɔ sísɛ́ mǐ,

  Bɔ mǐ nɔ dó gǎn.

  Hudo ɖò fí ɖé ɔ, mǐ na yì,

  Bo jla wɛn Jah tɔn.

 2. 2. Fí lɛ bǐ wɛ hudo tíìn ɖè,

  Enɛ wɛ zɔ́n mǐ nɔ d’alɔ;

  Bo nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó wanyi.

  Mǐ jló na zé mǐɖée bǐ jó.

  (HANYÍYÍ)

  Wanyi nɔ sísɛ́ mǐ,

  Bɔ mǐ nɔ dó gǎn.

  Hudo ɖò fí ɖé ɔ, mǐ na yì,

  Bo jla wɛn Jah tɔn.

 3. 3. Fí ɖesu ɔ, hudo sukpɔ́,

  Mǐ nɔ gbá Kpléxɔ yɔyɔ̌ lɛ.

  Mǐ nɔ kplɔ́n gbè yɔyɔ̌ ɖevo,

  Bo nɔ jla wɛn Jah tɔn mɛ bǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Wanyi nɔ sísɛ́ mǐ,

  Bɔ mǐ nɔ dó gǎn.

  Hudo ɖò fí ɖé ɔ, mǐ na yì,

  Bo jla wɛn Jah tɔn.