Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 77

Weziza Ðò Gbɛ̀ E D’ablu É ɖé Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Weziza Ðò Gbɛ̀ E D’ablu É ɖé Mɛ
XLƐ́

(2 Kɔlɛntinu lɛ 4:6)

 1. 1. Gbɛ̀ elɔ ɖ’ablu gɔngɔn mɛ,

  Weziza ɖé ka tá.

  Zǎnzǎn weziza ɖɔhun ɔ,

  Nǔ ɖagbe lɛ jawě.

  (HANYÍYÍ)

  Wɛn mǐtɔn hɔ́n tawun,

  Bo cí weziza ɖɔhun,

  Nɔ na nukúnɖiɖo;

  Cí hwesivɔ ɖɔhun,

  Bo nɔ xlɛ́ ɖɔ gbɛ̀ na nyɔ́,

  Nú mɛ lɛ bǐ.

 2. 2. Hwenu yì, mǐ ni yawu fɔ́n

  Mɛ e d’amlɔ lɛ é.

  Mǐ nɔ xoɖɛ dó ye tamɛ,

  Nú sɔ na nyɔ́ nú ye.

  (HANYÍYÍ)

  Wɛn mǐtɔn hɔ́n tawun,

  Bo cí weziza ɖɔhun,

  Nɔ na nukúnɖiɖo;

  Cí hwesivɔ ɖɔhun,

  Bo nɔ xlɛ́ ɖɔ gbɛ̀ na nyɔ́,

  Nú mɛ lɛ bǐ.