Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 74

Wǎ Jì Axɔsuɖuto ɔ Sín Han Xá Mǐ!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Wǎ Jì Axɔsuɖuto ɔ Sín Han Xá Mǐ!
XLƐ́

(Ðɛhan 98:1)

 1. 1. Han elɔ ɔ, ɖuɖeji sín han ɖé wɛ;

  Bo sɔ́ Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ sɔ́ sù.

  Xógbe tɔn lɛ nɔ na nukúnɖiɖo mɛ.

  Mi wá yí han ɖagbe elɔ xá mǐ:

  (HANYÍYÍ)

  ‘Mi wá ɖèkɔ́, Ðò Jah nukɔn.

  Vǐ tɔn kp’acɛ, Mɛ bǐ ni tuùn!

  Wǎ kplɔ́n han ɔ, ’xɔsuɖuto ɔ sín han;

  Kpa susu nú nyikɔ mímɛ́ Jah tɔn.’

 2. 2. Han elɔ nɔ jla Axɔsuɖuto ɔ.

  Klisu kp’acɛ d’ayikúngban ɔ jí.

  Xó Jah tɔn jɛ, akɔta yɔyɔ̌ ɖé jɔ:

  Mɛ e na ɖu gǎn xá Klis’ lɛ é wɛ:

  (HANYÍYÍ)

  ‘Mi wá ɖèkɔ́, Ðò Jah nukɔn.

  Vǐ tɔn kp’acɛ, Mɛ bǐ ni tuùn!

  Wǎ kplɔ́n han ɔ, ’xɔsuɖuto ɔ sín han;

  Kpa susu nú nyikɔ mímɛ́ Jah tɔn.’

 3. 3. Mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ bǐ wɛ sixu jì.

  Xógbe tɔn lɛ zawě, wɛn tɔn dɔn mɛ.

  Mɛ gègě ko kplɔ́n han ɔ gbɔn fí lɛ bǐ,

  Bɔ dìn ɔ, ye ɖò mɛ lɛ bǐ ylɔ wɛ:

  (HANYÍYÍ)

  ‘Mi wá ɖèkɔ́, Ðò Jah nukɔn.

  Vǐ tɔn kp’acɛ, Mɛ bǐ ni tuùn!

  Wǎ kplɔ́n han ɔ, ’xɔsuɖuto ɔ sín han;

  Kpa susu nú nyikɔ mímɛ́ Jah tɔn.’