Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 53

Nǔsisɔ Bá Yì Jla Wɛnɖagbe

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nǔsisɔ Bá Yì Jla Wɛnɖagbe
XLƐ́

(Jelemíi 1:17)

 1. 1. Zǎnzǎn sù.

  Zaanɖé dìn ɔ,

  Mǐ na ɖido wɛn jla gbé.

  Ablu kpò ɖò te,

  Bɔ jǐ ka lɛ́vɔ wlí.

  É na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni cí xɔ mɛ,

  bo d’amlɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Linlin ɖagbe, nǔsisɔ ganji,

  Kpo ɖɛ kpo na d’alɔ;

  Ye sixu flín nǔ e sín hudo

  Mǐ ɖó é mǐ.

  Wɛnsagun lɛ nɔ xlɛ́ ali mǐ.

  Jezu wɛ zɔ́n ye bǐ.

  Xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé ɖò mǐ kpá ɔ,

  Mǐ na kpéwú.

 2.  2. Zaan dìn ɔ,

  Mǐ na j’awǎ;

  Enɛ sixu sísɛ́ mǐ.

  Jehovah nɔ mɔ

  Gǎndido mǐtɔn lɛ,

  Bo nɔ flín wǎn e mǐ yí n’i é;

  mǐ tuùn mɔ̌.

  (HANYÍYÍ)

  Linlin ɖagbe, nǔsisɔ ganji,

  Kpo ɖɛ kpo na d’alɔ;

  Ye sixu flín nǔ e sín hudo

  Mǐ ɖó é mǐ.

  Wɛnsagun lɛ nɔ xlɛ́ ali mǐ.

  Jezu wɛ zɔ́n ye bǐ.

  Xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé ɖò mǐ kpá ɔ,

  Mǐ na kpéwú.