Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 50

Ðɛ Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ðɛ Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu Tɔn
XLƐ́

(Matie 22:37)

 1. 1. Yǐ ayi ce nú é ni

  Yí wǎn nú nugbǒ towe.

  Yǐ gbè ce nú é jihan

  Dó sɔ́ we sù hwebǐnu.

 2. 2. Yǐ wǔjɔnú ce lɛ bǐ;

  Ye ni xwedó sɛ́n t’we lɛ.

  Yǐ siká kpo ’kwɛ ce kpo.

  Un na tɛ nǔ ɖě we ǎ.

 3. 3. Yǐ gbɛzán ce Tɔ́ Mawu,

  É ni sɔgbe xá jlǒ t’we.

  Nǔwiwa ce lɛ bǐ séé

  Ni hɛn xomɛ hun we Jah.