Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 37

Jehovah Sinsɛn kpo Lindɔ̌n Mɛtɔn Bǐ Kpo

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah Sinsɛn kpo Lindɔ̌n Mɛtɔn Bǐ Kpo
XLƐ́

(Matie 22:37)

 1. 1. Jehovah, Nǔbǐwukpétɔ́,

  Hwiɖokponɔ wɛ un yí wǎn na.

  Un zé nyiɖée bǐ jó nú we;

  Mawu ce un na sɛ̀n we tɛgbɛ.

  Un yí wǎn nú nùflínmɛ t’we lɛ;

  Na nɔ gbeji nú sɛ́n t’we lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, a jɛxa tawun;

  Na sɛ̀n we kpo lindɔ̌n ce bǐ kpo.

 2. 2. Tɔ́, azɔ̌ t’we lɛ nɔ kpa we.

  Sun kpo sunví lɛ kpo nɔ kpa we.

  Nyì lɔ na nɔ gbeji nú we,

  Bá zán hlɔnhlɔn ce dó jla nyǐ t’we.

  Na zán gbɛzán ce bǐ dó sɛ̀n we,

  Lobo xlɛ́ ɖɔ un ɖò gbeji.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, a jɛxa tawun;

  Na sɛ̀n we kpo lindɔ̌n ce bǐ kpo.