Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 35

“Mɔ Dò nú Nǔ E Nyí Nùjɔnǔ Hugǎn lɛ É”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Mɔ Dò nú Nǔ E Nyí Nùjɔnǔ Hugǎn lɛ É”
XLƐ́

(Filipunu lɛ 1:10, nwt)

 1. 1. Mǐ ɖó nùnywɛ sín hudo égbé dìn,

  Bá tuùn nǔ’e nyí nugbǒ é,

  Bo na tuùn nùjɔnǔ hugǎn lɛ lɔ,

  Gɔ́ nú dandan sín nǔ lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ wà ɖagbe; Jǒ nyanya dó.

  Jah na j’awǎ.

  Mǐ nɔ mɔ nyɔna hwenu’e mǐ kplɔ́n nǔ,

  Ðó ayi te,

  Bo wà nùjɔnǔ hugǎn lɛ é.

 2. 2. Etɛ ka sixu lɛ́ nyí nùjɔnǔ

  Hú wɛnɖagbe ɔ jijla,

  Alɔdido nugbǒbatɔ́ lɛ bǐ,

  Nú ye na wlí Mawu ’li?

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ wà ɖagbe; Jǒ nyanya dó.

  Jah na j’awǎ.

  Mǐ nɔ mɔ nyɔna hwenu’e mǐ kplɔ́n nǔ,

  Ðó ayi te,

  Bo wà nùjɔnǔ hugǎn lɛ é.

 3. 3. Nú mǐ wà nùjɔnǔ hugǎn lɛ ɔ,

  Mǐ na ɖó awǎjijɛ.

  Fífá Jah tɔn e hugǎn nǔ bǐ é,

  Na bló ayi mǐtɔn ɖó.

  (HANYÍYÍ)

  Nɔ wà ɖagbe; Jǒ nyanya dó.

  Jah na j’awǎ.

  Mǐ nɔ mɔ nyɔna hwenu’e mǐ kplɔ́n nǔ,

  Ðó ayi te,

  Bo wà nùjɔnǔ hugǎn lɛ é.