Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 27

Mawu Na Ðè Vǐ Tɔn lɛ Xlɛ́

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mawu Na Ðè Vǐ Tɔn lɛ Xlɛ́
XLƐ́

(Hlɔmanu lɛ 8:19)

 1. 1. Jah na ɖè mɛ cyancyan lɛ xlɛ́

  Ðò malin-malin mɛ.

  Bɔ ye na kp’acɛ xá Klisu

  Ði vǐ gbigbɔ tɔn lɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu na ɖè vǐ tɔn lɛ xlɛ́;

  Ye na gɔ́ nú Klisu,

  Bo na ɖu ɖò ahwan ɔ jí,

  Bá ɖu lè ɔ xá ɛ.

 2. 2. Zaan dìn ɔ, mɛ e kpò lɛ é

  Na sè b’ɛ na ylɔ ye.

  Axɔsu axɔsu lɛ tɔn

  Na xò ye mɛ bǐ kplé.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu na ɖè vǐ tɔn lɛ xlɛ́;

  Ye na gɔ́ nú Klisu,

  Bo na ɖu ɖò ahwan ɔ jí,

  Bá ɖu lè ɔ xá ɛ.

  (ANǍ)

  Ahwan gudo tɔn ɔ na kpa

  Klis’ kpo mɛ tɔn lɛ kpo.

  Alɔwliwli Klisu tɔn ɔ

  Na nɔ ayǐ sɔyi.

  (HANYÍYÍ)

  Mawu na ɖè vǐ tɔn lɛ xlɛ́;

  Ye na gɔ́ nú Klisu,

  Bo na ɖu ɖò ahwan ɔ jí,

  Bá ɖu lè ɔ xá ɛ.