Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 147

È Dó Gbɛ̀ Mavɔmavɔ Sín Akpá

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
È Dó Gbɛ̀ Mavɔmavɔ Sín Akpá
XLƐ́

(Ðɛhan 37:29)

 1. 1. Jah dó gbɛ̀ mavɔ sín akpá.

  ‘Mɛfífá lɛ bǐ na vun.’

  ’Yikúngban na nyí xwé tɛgbɛ.

  Sɔgudo ɖó jiɖe.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ si’i nɔ gbɛ̀ sɔyi.

  Mǐ ka ɖó na dó gǎn.

  Xó Jah tɔn lɛ nɔ jɛ.

  Ye nɔ gblá kpɔ́n ǎ.

 2. 2. Mǐ na huzu mɛ maɖóblɔ̌;

  Kàn na jó vǐ Jah tɔn lɛ.

  Jehovah na xlɛ́ ali mǐ,

  Lobɔ fífá na tíìn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ si’i nɔ gbɛ̀ sɔyi.

  Mǐ ka ɖó na dó gǎn.

  Xó Jah tɔn lɛ nɔ jɛ.

  Ye nɔ gblá kpɔ́n ǎ.

 3. 3. Ðò fínfɔ́n sín kú hwenu ɔ,

  Wuvɛ̌ mimɔ lɛ na vɔ.

  Jah na súnsún ɖasin lɛ bǐ,

  Dó ɖè wanyi xlɛ́ mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ si’i nɔ gbɛ̀ sɔyi.

  Mǐ ka ɖó na dó gǎn.

  Xó Jah tɔn lɛ nɔ jɛ.

  Ye nɔ gblá kpɔ́n ǎ.