Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 145

Mawu Dó Palaɖisi Sín Akpá

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mawu Dó Palaɖisi Sín Akpá
XLƐ́

(Luki 23:43, nwt)

 1. 1. Jah dó palaɖisi sín akpá,

  Gbɔn ’cɛkpikpa Klisu tɔn jí,

  É na súnsún hwɛhuhu lɛ bǐ,

  Bo ɖè kú kpo wuvɛ̌ kpo síìn.

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ ɔ na nyí palaɖisi.

  Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n sɛ́dó.

  Klisu na ɖè akpá enɛ,

  Jlǒ Mawu tɔn nɔ víví n’i.

 2. 2. Linlin Jah tɔn na jɛ jlɔ́ zaanɖé,

  Vǐ tɔn na fɔ́n mɛkúkú lɛ.

  Jezu na ɖè akpá tɔn elɔ:

  ‘A na nɔ Palaɖisi mɛ.’

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ ɔ na nyí palaɖisi.

  Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n sɛ́dó.

  Klisu na ɖè akpá enɛ,

  Jlǒ Mawu tɔn nɔ víví n’i.

 3. 3. Jezu dó gbɛ̀ mavɔ sín akpá,

  É ko ɖò acɛ kpa wɛ dìn.

  Mǐ nɔ dokú nú Tɔ́ Jehovah,

  Lobo nɔ jihan dó kpa ɛ.

  (HANYÍYÍ)

  Gbɛ̀ ɔ na nyí palaɖisi.

  Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n sɛ́dó.

  Klisu na ɖè akpá enɛ,

  Jlǒ Mawu tɔn nɔ víví n’i.