Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 14

Mǐ Ni Kpa Axɔsu Yɔyɔ̌ Ayikúngban ɔ Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Ni Kpa Axɔsu Yɔyɔ̌ Ayikúngban ɔ Tɔn
XLƐ́

(Ðɛhan 2:12)

 1. 1. È kplé mɛ wɔbuwɔbu ɖé

  sín akɔta lɛ bǐ mɛ,

  Klisu kp’agun yí ami dó

  ɖè tɔn kpo wɛ xò ye kplé.

  È ko jì ’xɔsuɖuto ɔ;

  Jlǒ tɔn ni nyí wiwa ɖò fí.

  Nukúnɖiɖo xɔ akwɛ ɖé wɛ,

  Bo nɔ dó gbɔ nú mǐ tawun.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ni kpa Jehovah; Kpo Vǐ tɔn kpo sɔyi;

  É wɛ hugǎn axɔsu lɛ bǐ.

  Mǐ nɔ ɖèkɔ́ nú acɛkpikpa tɔn,

  Bo nɔ nɔ bǔ dó kpa ɛ.

 2. 2. Mǐ nɔ jì awǎjijɛ han

  dó kpa Klis’ Axɔsu ɔ.

  Gǎn Fífánɔ enɛ wɛ na

  nyí Hwɛɖɔtɔ́ bá hwlɛn mǐ.

  Mǐ mɔ awǎjijɛ lɛ ja:

  Xɛsi na vɔ sín gbɛ̀ ɔ mɛ;

  Aklunɔ na fɔ́n mɛkúkú lɛ.

  Hwenu awǎjijɛ tɔn wɛ!

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ ni kpa Jehovah; Kpo Vǐ tɔn kpo sɔyi;

  É wɛ hugǎn axɔsu lɛ bǐ.

  Mǐ nɔ ɖèkɔ́ nú acɛkpikpa tɔn,

  Bo nɔ nɔ bǔ dó kpa ɛ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 2:6; 45:2; Eza. 9:5; Jaan 6:40.)