Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 131

“Nǔ E Mawu Dɔn Cá Ɔ”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Nǔ E Mawu Dɔn Cá Ɔ”
XLƐ́

(Matie 19:5, 6)

 1. 1. È gbɛ̀ kàn atɔn kplé,

  Kp’ayɛ̌si ɖaxó kpo.

  Jah kpo gbɛtɔ́ kpo ɖò te,

  Bɔ ye d’akpá yetɔn.

  (HANYÍYÍ 1)

  Asú xwlé nú asì tɔn:

  Un na yí wǎn nú we.

  ‘Nǔ e Mawu dɔn cá é,

  Gbɛtɔ́ ni ma klán ó.’

 2. 2. Ye kije Xó Jah tɔn,

  Bo kplɔ́n bá wà jlǒ tɔn,

  Ye ɖò nyɔna tɔn byɔ wɛ,

  Bá dó ɖè akpá ɔ.

  (HANYÍYÍ 2)

  Asì xwlé nú asú tɔn:

  Un na yí wǎn nú we.

  ‘Nǔ e Mawu dɔn cá é,

  Gbɛtɔ́ ni ma klán ó.’