Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 129

Mǐ Na Ðò Didɛ Wɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Na Ðò Didɛ Wɛ
XLƐ́

(Matie 24:13)

 1. 1. Tɛnkpɔn hwenu ɔ,

  Nɛ̌ mǐ na dɛ Klis’ ɖɔhun gbɔn?

  Wuvɛ̌ lɛ mɛ ɔ,

  É mɔ nǔ ɖagbe lɛ sɛ́dó:

  Akpá Mawu tɔn lɛ,

  Kpo hwɛjijɔ tɔn kpo.

  (HANYÍYÍ)

  Didɛ kpo nùɖiɖi kpo,

  Mǐ ɖó hudo yetɔn.

  Wanyi tɔn na jiɖe mǐ;

  Bɔ mǐ na dɛ kaka jɛ vivɔnu.

 2. 2. Xwè ɖò jijɛ wɛ

  Wuvɛ̌ lɛ lɔ ɖò wìwá wɛ;

  Avǐ lɔ gɔ́ na,

  Có gbɛ̀ sɔ tɔn flín wɛ mǐ ɖè.

  Mǐ na wà nǔ lɛ bǐ,

  Bá mɔ gbɛ̀ e ja é.

  (HANYÍYÍ)

  Didɛ kpo nùɖiɖi kpo,

  Mǐ ɖó hudo yetɔn.

  Wanyi tɔn na jiɖe mǐ;

  Bɔ mǐ na dɛ kaka jɛ vivɔnu.

 3.  3. Mǐ na ɖi xɛsi,

  Bo jó gbè gbeɖé kpɔ́n ǎ mɛ.

  Mǐ na nɔ gbeji

  Kaka jɛ Jah sín azǎn gbè.

  Mǐ ni ɖò didɛ wɛ.

  Hwlɛngán mǐtɔn sɛkpɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Didɛ kpo nùɖiɖi kpo,

  Mǐ ɖó hudo yetɔn.

  Wanyi tɔn na jiɖe mǐ;

  Bɔ mǐ na dɛ kaka jɛ vivɔnu.