Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 122

Syɛnlǐn, Bo Lidǒ!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Syɛnlǐn, Bo Lidǒ!
XLƐ́

(1 Kɔlɛntinu lɛ 15:58)

 1. 1. Akɔta lɛ ɖò wuvɛ̌ mɛ tawun.

  Bɔ sɔgudo nɔ dó xɛsi nú ye.

  Mǐ ɖó na gbí dɔn lobo lɛ́ lidǒ,

  Bá nɔ gbeji dó sɛ̀n Jah.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ mɛ bǐ ɖó na syɛnlǐn;

  Bo nɔ zɔ nú gbɛ̀ elɔ,

  Mǐ na gbí dɔn yì fó,

  Bo na mɔ gbɛ̀ mavɔ.

 2. 2. Mɔ lɛ kpo tɛnkpɔn lɛ kpo wá túnflá.

  Linlin ɖagbe ɖiɖó na d’alɔ mǐ.

  Enyi mǐ yí wǎn nú nǔ ɖagbe ɔ,

  É na zɔ́n mǐ na lidǒ.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ mɛ bǐ ɖó na syɛnlǐn;

  Bo nɔ zɔ nú gbɛ̀ elɔ,

  Mǐ na gbí dɔn yì fó,

  Bo na mɔ gbɛ̀ mavɔ.

 3. 3. Mǐ ni sɛ̀n Mawu kpo ayi bǐ kpo.

  Bo ɖ’alɔ ɖ’Aklunɔ sín azɔ̌ mɛ.

  Mǐ ni jla wɛn ɔ, bo nɔ tɛ́ d’ewu.

  Gbɛ̀ ɔ na vɔ zaanɖé dìn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ mɛ bǐ ɖó na syɛnlǐn;

  Bo nɔ zɔ nú gbɛ̀ elɔ,

  Mǐ na gbí dɔn yì fó,

  Bo na mɔ gbɛ̀ mavɔ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Luk. 21:9; 1 Pi. 4:7.)