Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 12

Jehovah, Mawu Ðaxó

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah, Mawu Ðaxó
XLƐ́

(Tíntɔ́n 34:6, 7)

 1. 1. Jehovah Mawu, Nǔbǐwukpétɔ́,

  Susu ɖaxó jɛxa we.

  Ali t’we lɛ bǐ sɔgbe.

  A d’agba ɖesu, bɔ wanyi t’we kló.

  Hwi wɛ nyí Mawu sɔyi.

 2. 2. Wuvɛ̌sexámɛ t’we ɔ mǐ nɔ mɔ.

  A nɔ ɖótó ɖɛ mǐtɔn;

  Bo nɔ kpé nukún mǐ wu.

  A nɔ kplɔ́n nǔ mǐ, nɔ xlɛ́ ali mǐ.

  A nɔ d’alɔ mǐ tɛgbɛ.

 3. 3. Jixwé kpo dò kpo nɔ kpa we Mawu.

  Mǐ lɔ nɔ zé gbè d’aga,

  Bo nɔ kpa we gbè bǐ gbè.

  Jehovah Mawu, kpikpa jɛxa we.

  Kɛnklɛn yí kpikpa mǐtɔn.