Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 112

Jehovah, Mawu Fífánɔ Ɔ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah, Mawu Fífánɔ Ɔ
XLƐ́

(Filipunu lɛ 4:9)

 1. 1. Jehovah wanyinɔ,

  A dó fífá ’kpá nú mǐ.

  Kɛnklɛn na mǐ gbigbɔ towe;

  Mǐ ni ɖó sínsɛ́n tɔn lɛ.

  Mǐ ɖó nùɖiɖi nú

  Vǐ t’we gbejinɔtɔ́ ɔ,

  B’ɛ zɔ́n bɔ mǐ nyí xɔ́ntɔn t’we;

  Bo ɖò fífá mɛ xá we.

 2. 2. A nɔ zán gbigbɔ t’we,

  Gɔ́ nú Xó towe Biblu

  Dó jlɔ́ ali nú mǐ tɛgbɛ,

  Ðò gbɛ̀ nyanya elɔ mɛ.

  Kaka jɛ hwenu e

  Ahwan lɛ bǐ na gbɔ é,

  Gbigbɔ t’we ni d’alɔ mǐ nú

  Mǐ na ɖó fífá towe.

 3. 3. A ko xò mɛ lɛ kplé,

  Ðó jixwé kpodo fí kpo,

  Gbigbɔ t’we nɔ dɔn mǐ ɖó bǔ;

  Mǐ nɔ jla ’cɛkpikpa t’we.

  É ko ɖ’acɛ kpa wɛ,

  É na ɖó nǔ ahwan nu.

  Mɛfífá lɛ bǐ wɛ na vo

  Bo na mɔ fífá sɔyi.