Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 108

Xomɛnyínyɔ́ Mawu Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Xomɛnyínyɔ́ Mawu Tɔn
XLƐ́

(Ezayíi 55:1-3)

 1. 1. Mawu nyí wanyiyi.

  É nɔ kpé nukún dó mǐ wu.

  É gbɔn Vǐ vívɛ́ná tɔn jí,

  Bo xɔ gbɛ̀ nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ;

  Bɔ mǐ wá ɖó nukúnɖiɖo,

  Bo na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Mi mɛ e kɔ xú lɛ é,

  Mi ni wá bá nu gbɛ̀ sìn;

  Vɔ̌nu wɛ, mi bǐ ni wá.

  Jehovah nyɔ́ xomɛ.

 2. 2. Mawu nyí wanyiyi.

  Azɔ̌ tɔn lɛ xlɛ́ wanyi tɔn.

  É lɛ́ ɖè wanyi enɛ xlɛ́,

  Bo sɔ́ Jezu ɖó zinkpo jí.

  Linlin Jehovah tɔn jɛ jlɔ́.

  Axɔsuɖuto ɔ ko wá!

  (HANYÍYÍ)

  Mi mɛ e kɔ xú lɛ é,

  Mi ni wá bá nu gbɛ̀ sìn;

  Vɔ̌nu wɛ, mi bǐ ni wá.

  Jehovah nyɔ́ xomɛ.

 3.  3. Mawu nyí wanyiyi.

  Mǐ lɔ ni bo ɖó wanyiyi.

  Mǐ d’alɔ mɛfífá lɛ ɔ,

  Ye na setónú nú sɛ́n tɔn.

  Mǐ nɔ sɛ̀n Jah kpo sísí kpo,

  Bo nɔ kpankɔ́n dó jla wɛn tɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Mi mɛ e kɔ xú lɛ é,

  Mi ni wá bá nu gbɛ̀ sìn;

  Vɔ̌nu wɛ, mi bǐ ni wá.

  Jehovah nyɔ́ xomɛ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 33:5; 57:11; Efɛ. 1:7.)