Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 103

Lɛngbɔnyitɔ́ lɛ Nyí Nùnina Ðé

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Lɛngbɔnyitɔ́ lɛ Nyí Nùnina Ðé
XLƐ́

(Efɛzinu lɛ 4:8, nwt)

 1. 1. Jehovah sɔ́ lɛngbɔnyitɔ́ lɛ

  Ðó lɛngbɔkpó tɔn nu.

  Ye nɔ zé xlɛ̌ ɖagbe lɛ ɖ’ayǐ,

  B’ɛ nɔ xlɛ́ ali mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Nùnina ɖagbe ɖé wɛ ye nyí,

  Bo lɛ́ nyí gbejinɔtɔ́.

  Ye nɔ kpé nukún lɛngbɔ̌ lɛ wu,

  Mǐ ni bo yí wǎn nú ye.

 2. 2. Lɛngbɔnyitɔ́ wanyinɔ ’nɛ lɛ,

  Nɔ ɖè mǐ ɖ’ali jí.

  Ye nɔ lébe nú akpà mǐtɔn,

  Kpo xó fífá lɛ kpo.

  (HANYÍYÍ)

  Nùnina ɖagbe ɖé wɛ ye nyí,

  Bo lɛ́ nyí gbejinɔtɔ́.

  Ye nɔ kpé nukún lɛngbɔ̌ lɛ wu,

  Mǐ ni bo yí wǎn nú ye.

 3. 3. Ye nɔ ɖè wě ɖagbe lɛ xá mǐ,

  Bonu mǐ ma bú ó.

  Ye nɔ d’alɔ mǐ bonu mǐ na

  Sɛ̀n Jehovah sɔyi.

  (HANYÍYÍ)

  Nùnina ɖagbe ɖé wɛ ye nyí,

  Bo lɛ́ nyí gbejinɔtɔ́.

  Ye nɔ kpé nukún lɛngbɔ̌ lɛ wu,

  Mǐ ni bo yí wǎn nú ye.