Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 HAN 1

Jijɔ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jijɔ Jehovah Tɔn Lɛ
XLƐ́

(Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11)

 1. 1. Jehovah Mawu, hlɔnhlɔn t’we d’agba,

  A nyí Gbɛɖotɔ́, Wezizanamɛtɔ́.

  Nùɖíɖó lɛ xlɛ́ ɖɔ hlɔnhlɔn t’we kló;

  Jǐ kpodo dò kpo na tíìn tɛgbɛ.

 2. 2. ’Xɔsuzinkpo t’we ɖò hwɛjijɔ jí.

  A nɔ kplɔ́n mǐ sɛ́n towe lɛ bǐ sésé.

  Enyi mǐ ɖò Xó towe xà wɛ ɔ,

  Mǐ nɔ mɔ nùnywɛ towe ganji.

 3. 3. Wanyiyi towe wɛ ka kló hú bǐ.

  A nɔ na nǔ mǐ bɔ è sixu jlɛ́ ǎ.

  Jijɔ t’we lɛ kpo nyikɔ towe kpo

  Wɛ mǐ na j’awǎ dó jla mɛ bǐ.