Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 23: Nyikɔ Jehovah Tɔn

Nùkplɔnkplɔn 23: Nyikɔ Jehovah Tɔn

Nyikɔ Jehovah tɔn ɖè lee é jiwǔ gbɔn é xlɛ́! A ka sixu ɖɔ xó tɔn nú mɛ ɖevo lɛ à?