Skip to content

Nǔkplɔnkplɔn 32: Nǔ Sinsɛnzɔ́ ɔ Ni Kpa We

Nǔkplɔnkplɔn 32: Nǔ Sinsɛnzɔ́ ɔ Ni Kpa We

Nǔflínmɛ klewun ɖé lɛ ɖíe cobɔ a na yì kúnnuɖegbé.

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ ɔ Ni Kpa We

Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn?