Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 8: Nɔ Tito Jí, Bo Lɛ́ Nɔ Mimɛ̌ Jí

Nùkplɔnkplɔn 8: Nɔ Tito Jí, Bo Lɛ́ Nɔ Mimɛ̌ Jí

A ka sixu nɔ tito jí, bo lɛ́ nɔ mimɛ̌ jí Jehovah ɖɔhun à? Kalɛbu kplɔ́n nùɖé.