Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 15: Nɔ Tɛ́ Tó Ðò Kplé lɛ Jí

Nùkplɔnkplɔn 15: Nɔ Tɛ́ Tó Ðò Kplé lɛ Jí

Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ tɛ́ tó ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí?