Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 11: Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Nùkplɔnkplɔn 11: Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Nɛ̌ è ka nɔ sɔ́ jlǒ dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛ gbɔn?