Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔkplɔnkplɔn 10: Nɔ Nyɔ́ Xomɛ Bo Ma Ði Gwě Ó

Nǔkplɔnkplɔn 10: Nɔ Nyɔ́ Xomɛ Bo Ma Ði Gwě Ó

Kalɛbu kpo Sofia kpo kplɔ́n bo na nɔ ɖi gwě ǎ. Hwɛ ka lo?