Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 19: Nɔ Hun Alɔ Dó Na Nǔ Mɛ

Nùkplɔnkplɔn 19: Nɔ Hun Alɔ Dó Na Nǔ Mɛ

Nɛ̌ mǐ ka sixu nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ Jehovah ɖɔhun gbɔn?