Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 20: Nɔ Ðɔ Nugbǒ

Nùkplɔnkplɔn 20: Nɔ Ðɔ Nugbǒ

Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ ɖɔ nugbǒ hwebǐnu?