Skip to content

Nùkplɔnkplɔn 5: Mǐ Ni Yì Kúnnuɖegbe

Nùkplɔnkplɔn 5: Mǐ Ni Yì Kúnnuɖegbe

Ajo ko sɔgbe nú Sofia b’ɛ na yì kúnnuɖegbe wɛ à?

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

Sɔnǔ nú Sáki Kúnnuɖegbé Tɔn Towe!

Etɛ lɛ sín hudo a ka ɖó bo na yì kúnnuɖegbé? Azɔ̌zɔ́nmɛ elɔ na d’alɔ we bɔ a na sɔnǔ nú sáki kúnnuɖegbé tɔn towe.