Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùkplɔnkplɔn 22: Sunnu Ðokpo, Nyɔnu Ðokpo

Nùkplɔnkplɔn 22: Sunnu Ðokpo, Nyɔnu Ðokpo

Etɛwu Jehovah ka dá sunnu kpo nyɔnu kpo?