Skip to content

Mǐ Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn

Mǐ Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn

Ðu sinsɛn-biblo xwédo tɔn sín vivǐ xá mɛ e a yí wǎn na lɛ é

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

Mǐ Yí Wǎn nú Sinsɛn-Biblo Xwédo Tɔn

Wlɛnwín tɛ lɛ xwédo towe ka sixu zán bo ɖu sinsɛn-biblo xwédo tɔn sín vivǐ hugǎn?