Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Han 84: Sinsɛnzɔ́ Wiwa Ðò Fí E Hudo Sukpɔ́ Ðè É

Han 84: Sinsɛnzɔ́ Wiwa Ðò Fí E Hudo Sukpɔ́ Ðè É

Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ a ka sixu d’alɔ ɖè?