Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Han 81—Gbɛzán Gbexosin-alijitɔ́ ɖé Tɔn

Han 81—Gbɛzán Gbexosin-alijitɔ́ ɖé Tɔn

A sù ɔ, a na nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖé à?