Skip to content

Han 17: “Un Jló”

Han 17: “Un Jló”

Nɔ ɖè wanyiyi kpo xomɛnyínyɔ́ kpo xlɛ́ Jezu ɖɔhun.

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

“Un Jló”

Jezu yí wǎn nú alɔ didó mɛ ɖevo lɛ. Nɛ̌ hwi lɔ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?