Skip to content

Nǔgbɛnúmɛ ɔ Wanyiyi Wɛ

Nǔgbɛnúmɛ ɔ Wanyiyi Wɛ

Nɛ̌ nǔgbɛnúmɛ ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sù gbɔn?

Lɛ̌ Kpɔ́n

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN

Nǔgbɛnúmɛ ɔ Wanyiyi Wɛ

Etɛwu Jehovah ka nɔ gbɛ́ nǔ nú mɛ ɖěɖee é yí wǎn na lɛ é?