Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Jehovah jló ɖɔ mǐ ni nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ. Mǐ ni kpɔ́n lee mǐ sixu wà mɔ̌ gbɔn é.