Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jlɛ̌ Gbɛ̀ Égbé Tɔn ɔ Dó Ee Ja Sɔ É Wu

Jlɛ̌ Gbɛ̀ Égbé Tɔn ɔ Dó Ee Ja Sɔ É Wu

Fɔtóo ɖětɛ lɛ ka xlɛ́ gbɛ̀ ninɔ ɖò Paladisi mɛ?