Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Video E Ɖè É

Nǔkplɔnkplɔn 17: Cyɔn Alɔ Vǐ Towe lɛ Jí

Mɛjitɔ́ lɛ emi, mi cyɔn alɔ vǐ mitɔn lɛ jí sín awovínú lɛ mɛ!