Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n vogbingbɔn e ɖò mɛdindɔn, jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn kpo wanyiyi adodwé kpo tɛntin é.