Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Lidǒ Ðò Kɔgbidinúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn!

Lidǒ Ðò Kɔgbidinúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn!

Kpɔ́n lee a sixu mɔ hlɔnhlɔn bo na nyí hwiɖesu gbɔn é.