Skip to content

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Hwi kpo Alokan Towe Kpo: Mɛ̌ ka Ðò Mɛɖé Kannu?

Hwi kpo Alokan Towe Kpo: Mɛ̌ ka Ðò Mɛɖé Kannu?

È sixu huzu kannumɔ nú alokan alǒ nǔ mɔhun ɖevo lɛ. Kpɔ́n lee a sixu ɖu ɖ’eji gbɔn é.