Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðó Mɛɖesúsínínɔ D’eji Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðó Mɛɖesúsínínɔ D’eji Gbɔn?

Kplɔ́n lee a sixu bló bɔ mɛjitɔ́ towe lɛ na ɖeji dó wu we lobo na na we mɛɖesúsínínɔ d’eji gbɔn é.