Nùkplɔnkplɔn sín video klewun klewun elɔ lɛ na xósin nú nùkanbyɔ taji Biblu tɔn lɛ, bo lɛ́ cá kàn xá nùkplɔnkplɔn e ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! mɛ lɛ é