Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

12 JANVIER 2018
NǓ YƆYƆ̌ LƐ

È Sɔ́ Gbeɖiɖó Tò lɛ Tɔn Gɔ́ nú Gbeɖiɖó Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn 2017 Tɔn

È Sɔ́ Gbeɖiɖó Tò lɛ Tɔn Gɔ́ nú Gbeɖiɖó Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn 2017 Tɔn

Gbàví e xlɛ́ azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wà ɖò tò vovo mɛ é ɖé tíìn dìn, ɖò Gbeɖiɖó Azɔ̌ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wà Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Ðò Xwè Sinsɛnzɔ́ Tɔn 2017 Tɔn Mɛ É Tɔn mɛ. Gbàví enɛ jɛ gbàví mɔhun e nɔ tɔ́n ɖ’ayǐ ɖò Annuaire des Témoins de Jéhovah mɛ é tɛnmɛ.

Kpɔ́n gbàví e mɛ gbeɖiɖó tò tɔn lɛ ɖè é.