Skip to content

4 JUILLET 2016
NǓ YƆYƆ̌ LƐ

È Jla Akpáxwé Video JW.ORG Tɔn lɛ Ðó

È Jla Akpáxwé Video JW.ORG Tɔn lɛ Ðó

È jla akpáxwé video jw.org tɔn lɛ ɖó bɔ nǔ yɔyɔ̌ elɔ lɛ ɖ’emɛ:

  • Video jw.org tɔn lɛ bǐ ɖò kpɔ́.

  • Azɔwanú dobanunǔ tɔn ɖé nú video lɛ.

  • È tò video lɛ lee ye ɖè gbɔn ɖò JW Library app kpo akpáxwé Vidéo à la demande JW Télédiffusion tɔn kpo jí é ɖɔhun.

A sixu mɔ akpáxwé e è jla ɖó é lee è ko nɔ ba video lɛ gbɔn ɖ’ayǐ é ɖɔhun, ɖò taji ɔ, a sixu zín WEMA LƐ > VIDEO LƐ, alǒ Ba Video Lɛ ɖò akpáxwé bǐbɛ̌mɛ tɔn jw.org tɔn, alǒ Video Lɛ ɖò dò bǐ ɖò akpáxwé jw.org tɔn ɖebǔ.

Kpɔ́n akpáxwé Video Lɛ tɔn e è jla ɖó é.