Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni “kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu.” (Matie 28:19, 20) Hwenu e Jezu sɛ́ ahwanvu tɔn nukɔntɔn lɛ dó é ɔ, é ɖegbe nú ye ɖɔ ye ni yì mɛ lɛ sín xwégbe. (Matie 10:7, 11-13) Ðò kú Jezu tɔn gudo ɔ, Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ kpó ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ ‘ɖò agbawungba kpo xwé lɛ gbè kpo.’ (Mɛsɛ́dó 5:42; 20:20) Mǐ nɔ xwedó Klisanwun nukɔntɔn enɛ lɛ sín kpɔ́ndéwú, bo mɔ ɖɔ sinsɛnzɔ́ xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè tɔn ɔ nyí wlɛnwín ɖagbe ɖé bɔ mǐ na zán dó mɔ mɛ lɛ.