Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Jehovah Sinsɛn Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ

Jehovah Sinsɛn Nɔ Na Hlɔnhlɔn Mɛ

Wemafɔ Biblu tɔn ɖé na ganjɛwu Hércules ɖɔ é sixu jó hunnylanylá dó, bo huzu gbɛtɔ́ fífá ɖé.