Skip to content

Nǔ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Mɔ Kpɔ́n lɛ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ dó gǎn, bo nɔ jó xó Mawu tɔn dó, b’ɛ nɔ xlɛ́ ali linlin yetɔn lɛ, nǔ e ye nɔ ɖɔ lɛ é kpo nǔwalɔ yetɔn lɛ kpo. Kplɔ́n nǔ dó lee Biblu huzu gbɛzán ye kpo mɛ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó ye lɛ é kpo tɔn gbɔn é wu.

NǓ E È MƆ KPƆ́N LƐ É

Mǐ Wá Gbeta ɔ Kɔn Bá Hɛn Gbɛzán Mǐtɔn Bɔkun

Xóɖiɖɔ ɖé ɖò kpléɖókpɔ́ ɖé jí d’alɔ asú kpo asì kpo ɖé ɖò Colombie bɔ ye lin tamɛ dó nǔ e ɖó na ɖò taji nú ye é jí.

NǓ E È MƆ KPƆ́N LƐ É

Mǐ Wá Gbeta ɔ Kɔn Bá Hɛn Gbɛzán Mǐtɔn Bɔkun

Xóɖiɖɔ ɖé ɖò kpléɖókpɔ́ ɖé jí d’alɔ asú kpo asì kpo ɖé ɖò Colombie bɔ ye lin tamɛ dó nǔ e ɖó na ɖò taji nú ye é jí.