Skip to content

Nǔ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Mɔ Kpɔ́n lɛ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ dó gǎn, bo nɔ jó xó Mawu tɔn dó, b’ɛ nɔ xlɛ́ ali linlin yetɔn lɛ, nǔ e ye nɔ ɖɔ lɛ é kpo nǔwalɔ yetɔn lɛ kpo. Kplɔ́n nǔ dó lee Biblu huzu gbɛzán ye kpo mɛ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó ye lɛ é kpo tɔn gbɔn é wu.

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Yě mɔ “jɛ̌ xɔ akwɛ́ ɖaxó” ɔ

Mary kpó Björn kpó mɔ nǔgbó Axɔ́súɖuto ɔ tɔn ɖo ali vovo nu. Nɛ̌ é ka húzú gbɛzán yětɔn gbɔn?

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Yě mɔ “jɛ̌ xɔ akwɛ́ ɖaxó” ɔ

Mary kpó Björn kpó mɔ nǔgbó Axɔ́súɖuto ɔ tɔn ɖo ali vovo nu. Nɛ̌ é ka húzú gbɛzán yětɔn gbɔn?