Skip to content

Nǔ E Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Mɔ Kpɔ́n lɛ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ dó gǎn, bo nɔ jó xó Mawu tɔn dó, b’ɛ nɔ xlɛ́ ali linlin yetɔn lɛ, nǔ e ye nɔ ɖɔ lɛ é kpo nǔwalɔ yetɔn lɛ kpo. Kplɔ́n nǔ dó lee Biblu huzu gbɛzán ye kpo mɛ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó ye lɛ é kpo tɔn gbɔn é wu.

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Mɔ Dɔkun Jɔ Dɔkun Lɛ

Nɛ̌ gǎn azɔ̌xwé ɖé tɔn e nǔ bǐ ɖò yiyi na wɛ ganji é ɖé ka mɔ nǔ e xɔ akwɛ hú dɔkun kpo akwɛ kpo é gbɔn?

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Mɔ Dɔkun Jɔ Dɔkun Lɛ

Nɛ̌ gǎn azɔ̌xwé ɖé tɔn e nǔ bǐ ɖò yiyi na wɛ ganji é ɖé ka mɔ nǔ e xɔ akwɛ hú dɔkun kpo akwɛ kpo é gbɔn?