Wlǎn alǒ sɔ́ fí ɖokpo

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Saint Vincent and the Grenadines

Kɛ́n Taji Lɛ: Saint Vincent and the Grenadines

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 111 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 322
  • Agun: 8
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 356 jí